Bibliotek.dk - loan of books, music, and films

Close

Om bibliotek.dk

Hvad kan du bruge bibliotek.dk til?
Du kan se hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det eller se hvilket bibliotek der har materialet hjemme.
bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men det er en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker.
Send en bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du vælger selv hvilket bibliotek du henvender dig til. Du skal hente materialet på det bibliotek du har valgt.

bibliotek.dk er som hovedregel åben døgnet rundt alle dage.


Hvad kan du ikke bruge bibliotek.dk til?
Du kan ikke via bibliotek.dk bestille materiale som ikke er med i bibliotek.dk. Henvend dig i stedet til dit lokale bibliotek.
Der kan være begrænsninger i hvad du kan bestille. Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til hele landet. Hvis du fx ser på en dvd eller en video, får du en besked om at bibliotekerne ikke har pligt til at låne disse materialer ud til alle.

Hvordan får du nyheder om bibliotek.dk?
Læs og abonner på :
bibliotek.dk's blog

Hvem står bag bibliotek.dk?
DBC står for udvikling og drift af bibliotek.dk.
Kulturstyrelsen sætter de overordnede rammer for bibliotek.dk, som er statsligt finansieret.
Læs Strategi for bibliotek.dk og Om udvikling af bibliotek.dk (pdf)
Sorthvid har lavet design.

Hvad må du bruge bibliotek.dk til?
Brugere af bibliotek.dk - såvel privatpersoner som virksomheder - kan frit anvende data fra bibliotek.dk til eget brug (dvs. for virksomheders vedkommende internt brug). Kommerciel udnyttelse af data som fx noter og emneord fordrer en brugsretsaftale. Kontakt DBC

Er du webmaster og vil linke til bibliotek.dk?
Har du har lyst til at lave link til bibliotek.dk hvor du overfører en søgning, kan du se dokumentation fra Dansk BiblioteksCenter:
Information om hvordan du linker til bibliotek.dk
Close

Kontakt

Hvordan får du hjælp?
Kontakt dit lokale bibliotek hvis du har brug for hjælp til bibliotek.dk.
Brug"Find Bibliotek" (som er på alle sider) til at finde dit bibliotek.
Alle biblioteker der er med i bibliotek.dk kan findes med adresse, telefonnummer, e-mail-adresse m.v.

Spørgsmål om dine bestillinger
Kontakt det bibliotek du har bestilt hos.

Fejl og mangler
Kontakt dit lokale bibliotek eller send en mail til Dansk BiblioteksCenter, som er ansvarlig for bibliotek.dk's drift og udvikling.

Ideer og forslag
Kontakt Dansk BiblioteksCenter, som er ansvarlig for bibliotek.dk's drift og udvikling.

Brugerpanel
Har du lyst til at være med i bibliotek.dk's brugerpanel? Så bliver du af og til kontaktet med spørgsmål eller brugerundersøgelser.
Tilmeld dig her ved at svare på nogle spørgsmål: Brugerpanel

Spørgsmål til bibliotekerne om andet end bibliotek.dk
Spørg dit lokale bibliotek eller spørg Biblioteksvagten

Presserum
Close

Bibliotek.dk med Jquery Mobile

Dette er en mock-up af en mobil grænseflade for bibliotek.dk, målrette tablets og smartphones. Man kan ikke søge med den, men man kan bruge den til at få en fornemmelse af hvordan et sådan site kunne være implementeret.

 Read more

Please log in